Malinbu

Fjellrøyas rike                                                                                                                          

                      en bit av paradiset

                        

 

Ca. 30000 daa jaktområder

 

Jakt

 

Elg, og rypejakt

 

Ta kontakt for innfo

 

 

 

E post hit er :     haustreis.gaard@gmail.com

  Tlf:

                          75182180

                          92640854

 

 

 

 

Høsten 2009 Jaktlaget felte selve storoksen , som er blant de ti største oksene felt i Norge